ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #129 rahu_ise

2012-07-31 08:50

#68: Loodan Kapole - Kurjategijatele:

§106: rahvahääletusele ei saa panna juba juriidiliselt kehtivaid riigi rahalisi kohustusi. ESM veel ei kehti ning demokraatlikus riigis peab riigile ( loe rahvale ) võetavad kohustused rahva poolt heaks kiidetama, mida saab teha ainult rahvahääletusel, et hiljem poleks tarvis juhindudes PS  §106-st hakata rahvalt nõudma kliki poolt riigile maksmiseks määratud sisuliselt põhiseaduse vastaste rahaliste kohustuste täitmist. Väikesel klikil polegi põhiseaduslikku õigust enda äranägemise järgi rahvale - meie lastele ja lastelastele kohustusi võtta ilma rahvaga nõu pidamata - ilma rahvahääletuseta.