ESM rahvahääletusele!

ajaloost õppija

/ #145 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Meie majandusele mõjub hästi

2012-08-01 13:06

#70: - Re: Re: Re: Re: Re: Re:

veel see, kui riigis elav rahvas on rikas ja tekib keskklass .. seda aga ei saagi tekkida, kui reegleid kehtestab panganduskartell, kes/mis ei lähtu rahvaste heaolust ja elujärje parandamisest vaid ''uue maailmakorra loomisest'', kus kõik rahvad orjastatakse ainsa eesmärgiga neid kontrollida ja maksustada....

 

Materjale on infosüsteemis hulgi ja kes viitsib, leiab ka vajaliku üles.

 

Lähtuda on vaja sellest põhimõttest, et mida parem on riigis elava rahva elujärg - mida rikkam on rahvas, seda rikkam on riik.

Meil paistab olevat üks ''riik'', kes teeb elanike eest otsuseid, tuntavalt paremal elujärjel, kui riiki veel alles jäänud elanikud .. seega ''riik riigis'' ja kaitsmaks seda esimest ''riiki'' on vastu võetud rida seadusi. (loe on raha eest sisse surutud ja ostetud rida seadusi) Need seadused aga välistavad selle ''esimese riigi'' otsustajate igasuguse vastutuse ülejäänud riigi elanike ees.

Ometi on nad sinna etteotsa kutsutud rahva elujärje parandamise eest vastutama - paradoksaalne, kas pole!?

Veel lisaks .. meil valitseb siinse riigi elanike hulgas vaikiva lamba mentaliteet .. inimesed on elujärjelt tehtud sedavõrd sõltuvaks veel alles jäänud töökohtadest ja saadavast pisukesest töötasust, et pealinna protestima minek on täiesti välistatud, kuna see halvendaks veelgi toimetulekut ja hakkamasaamist eluga, mida siinse riigi valitsuskartell ja nende rahastajad pidevalt alla kisuvad. Mõttetuna tunduvad inimestele ka igasugu sellised petitsioonid ja allkirjade kogumised, sest need on tegelikkuses vaid läbikukkumisele määratud üritused. Seda näitas ka petitsioon peaministrile .. protestimiiting samuti ...

Surnud üritus seega.

Olen küll seda meelt, et siinne keskond võimaldab vaid välja selgitada need inimesed, kes on eriarvamusel (omavad piisavat analüüsivõimet ja mässumeelsust) ja seda on vägagi lihtne tänapäeva infosüsteemide abil teha igasugusel politseistruktuuril.

Ärge unustage milliseid seadusi on võtnud vastu meie ''riigi'' parlament ja mida üritatakse veel vastu võtta .. näiteks ''laimamise ja õhutamise tõkestamise seaduseelnõu, et karistada ... teisitimõtlejaid'', mida üritab uurimise all olev minister parlamenti viia. On veel palju muudki, mis viitab sellele, et varjatult kogutakse iga inimese kohta materjale .. võimaluste tekkides seda ka kasutatakse, nagu ajalugu on korduvate õppetundidena näidanud, kuid ''haugi mäluga'' inimesed paisavad selle unustanud olevat.