ESM rahvahääletusele!

ajaloost õppija

/ #152 Re: Vanades kultuurides oli nii ..

2012-08-01 18:49

#149: -

Otsused, mis tehti nii suurte juhtide, kui ka muude inimeste poolt ja nendele järgnevad teod vaagiti hoolega läbi.

Läbi vaagiti need otsused ja teod esiteks selle pärast, et aru saada millest need on tingitud .. arutati inimestega .. samuti vaagiti asju selliselt, et kuidas tänased otsused ja teod mõjutavad igat järgnevat põlvkonda ja elu tervikuna kuni seitse põlvkonda edasi.

Sellise tegevuse ja kaalutletud otsuste tegemise tagajärgede eest võeti vastutus. See vastutus ulatus üle põlvkondade ja seda õpetati lastele ja lastelastele. Selline oli omaegne haritus.

Nood iidsed tõed paistab inimkond täiesti unustanud olevat !!!

Tänasel päeval on küll olemas haridus ja kõlavad tiitlid .. ametinimetused, kuid haridusest ja kõlavatest tiitlitest ning ametinimetustest üksi ei piisa, et vastu võtta otsuseid ja teha nende otsuste tõttu kaugele üle põlvkondade ulatuvaid tegusid .. haritust ja analüüsivõimet on samuti tarvis ja väga sügavale ulatuvaid teadmisi elust ..

Eriti torkab selline harituse puudumine silma praeguste juhtide puhul, kes on täiesti süüdimatud ja vastutustundetud .. ja seda üle terve maakera - enamuses riikides...