MÄRGUKIRI EESTIMAA AVALIKKUSELE, PRESIDENDILE JA RIIGIKOGULE

Quoted post

Analüütik

#33 Piiblitund inimestele, kes mingil põhjusel tunnevad vaenu teiste inimeste suhtes

2011-08-25 23:37

Johannese 3:16-18
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.

Roomlastele 3:23,24
Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.

Galaatlastele 16:16
Aga teades, et inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada õigeks usust Kristusesse ja mitte Seaduse tegude kaudu, sest Seaduse tegude kaudu ei mõisteta õigeks ühtegi inimest.

Efeslastele 2:8,9
Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt - mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

Matteuse 12:36,37
Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi.

Roomlastele 14:10
Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette.

Galaatlastele 5:4
Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud.

Luuka 6:37
Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks!

 

AGA ÜKS, KES ENNAST TEOLOOGI NIMEGA ÜLENDAB, EI PEA MÕNINGAID INIMESI ÜLDSE INIMESTEKS.

Vastused

Reimo Mets

#38 Re: Piiblitund inimestele, kes mingil põhjusel tunnevad vaenu teiste inimeste suhtes

2011-08-26 15:09:28

#33: Analüütik - Piiblitund inimestele, kes mingil põhjusel tunnevad vaenu teiste inimeste suhtes

Meie, kristlased, tunnistame ju Jeesuse õpetust. On ju meie Kristus (Messias) Jeesus Natsaretist.

Jeesuse õpetus on kirjas Uues Testamendis. Matteuse Evangeeliumis on kirjas nii:

Jüngrid ütlesid talle: Kui naisevõtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata."

Tema aga ütles neile: " Seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult ned, kellele antakse. On ju abieluks kõlbmatuid, kes on nõnda sündinud emaihus, ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab taibata, taibaku!" [Matteuse 19; 10-11-12]

Meie, kristlased, ei nõua, et Jeeus osanuks tarvitada sõnu gay või pede. Sõna kohitsetud all mõtles ta ehk hoopis neid, kes ei saa tavalisel kombel abielluda või ei saa enamuse kombel soetada lapsi. Kuidas ka poleks, aga Jeesus kuulus kindalsti nende hulka, keda ta kohitsetuteks titluleerib.