JUSTIITSKURITEGUDE OHVRITE KAITSEKS

Quoted post


Külaline

#1

2011-10-22 08:58

tere,
ma leian,et seadusandlust tuleks täiendada lisaks siintoodule veel klausliga-"kuriteo ohvritel on alati võimalus pöörduda kohtusse,kusjuures esialgsed kõik finantsiga seotu on riigi kanda".Ohvril peab olema võimalus ilma koogutamiseta riigi ees saama tasuta abi,kuna kuriteo sooritajad on ju riigi esindajad.

Vastused

madis

#2 Re:

2011-10-22 09:00:03

Alar Sudak
Selle petitsiooni autor

#5 Re:

2011-10-22 11:21:35

#1: -

Riigi poolt võimaldatakse tasuta õigusabi.

Politsei tehtud väärteomenetluste otsuseid saab juba praegu kohtus vaidlustada ilma riigilõivuta.

Olen seda korduvalt teinud ja võitnud.