AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

Quoted post

Raivo Orgusaar

#20 Kohtuniku nimi

2011-11-20 17:16

Ma ootan ammu juba pikisilmi, millal need inimesed, kes teavad rohkem, kui tavakodanikud ja leiavad ülesse oma südametunnistuse, julgevad hakata paljastama võimuloleva süsteemi tegemisi. Olen kindel, et kogu tõde kuuldes kahvatuksid ka nende näod, kes siiamaani ja omast pimedusest reformivalitsust toetanud on...
Loodan, et peagi saabub ka see aeg!

Nagu ma alati öelnud olen, soovin ma teada, millise põrsakese maski taga milline koletis tegelikkuses peidus on ja seega ehk avalikustate selle Tartu Maakohtu kohtunuku nime, kes selle arsti poole pöördumist keelava otsuse vastu võttis. Ma arvan, et ma pole ainus, kes soovib müüdavatest kohtunikest ülevaadet omada...

Vastused


Külaline

#22 Re: Kohtuniku nimi

2011-11-20 18:03:35

#20: Raivo Orgusaar - Kohtuniku nimi

KOHTUMÄÄRUS.

Kohus     Tartu Maakohus

Kohtukoosseis. Eveli Vavrenjuk

Määruse tegemise aeg ja koht:20.aprill2010a.Tartu kohtumaja

Tsiviilasja nr.2-10-3579

Tsiviilasi.ülle Lainurme avaldus isikuõiguste kaitseks lähenemiskeelu ja muude abinõude  kohaldamiseks.

avaldaja nõue ja põhjendused.

Ülle lainurm esitas Tartu Maakohtule avalduse paludes kohaldada oma isikuõiguste kaitset kolmeks aastaks Riida Nihvelti ja Mati Nihveltil igasugune suhtlemine Ülle Lainurmega,helistamine nii eraasjades kui tööasjades ning Ülle lainurme kohta kirjutiste  kommentaaride ja blogi sissekannete tegemine avalikus internetikeskkonnas.

Ülle lainurm töötab O/Ü-s Koosa perearstikeskus perearstina.Avaldaja on olnud perearstiks ka Mati Nihveltile ja tema ema Helju Nihveltile.Mati Nihvelti abikaasa  ei ole kunagi olnud rahul avaldaja tõõga.,ning on äärmiselt häirival viisil avaldanud avaldaja suhtes oma halvakspanu,etteheiteid ja valesüüdistusi.Riida nihvelt süüdistab  Ülle lainurme alusetult mitmete inimeste surma põhjustamises.,ning vääras ravis.oma abikaasa ema Helju Nihvelti surma põhjustamises ja mati Nihvelti vääras ravis.Riida Nihvelt on solvanud Ülle lainurme poega ja ta abikaasat.Avaldaja leiab,et puudutatud isikud on teotanud tema au nii ebaõigete faktiväidete,kui ka ebaõigete väärtushinnangutega.

Ülle lainurm palub oma isikuüiguste kaitseks kohaldada kolmeks aastaks Riida nihvelti ja Mati nihvelti suhtes lähenemiskeeldu,keelates neil Ülle lainurmele läheneda enam kui 100 meetrit ning keelata Riida nihveltil ja mati Nihveltil igasugune suhtlemine  Ülle lainurmega. e-kirjade,tavakirjade saatmine,helistamine nii eraasjades  kui tööasjades.Ülle lainurme kohta kommentaaride avaldamine internetikeskkonnas.

 

Asjaosaliste põhjendused.

15.veebruaril2010a,toimunud kohtuistungil selgitas ülle lainurm Mati nihvelt on kaasatud menetlusse otstarbekusest lähtuvalt.

Avaldaja leiab,et teatud ulatuses on aktsepteeritav,et perearst peaks taluma kriitikat aga kui see kriitika läheb üle isiklikuks solvanguks,kus splvatakse ka pereliikmeid,siis see väljub taluvuspiirist..

Kohtu seisukoht,

kohus hinnanud kogutuid tõendeid nende kogumis,leiab et avaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Võlaõigusseadus§1047 lg1 kohaselt.

seega on kohus seisujohal,et Riida Nihvelt ja mati Nihvelt on avaldanud andmeid.

Lisaks kõigele alustas kohtutäitur kohtumenetluskulude kinnipidamist 1000 euro suuruse mitte riida Nihveltilt vaid sügava puudega isikult Mati Nihveltilt.Antud loos on mati Nihvelt täiesti süütu aga kuna tema pensionist on võiimalik 50 %kinni pidada siis nii tehtigi.Riida Nihveltilt ei peetud kohtukulusid.

leian et tegemist on otseselt võimu näitamine.Terviseametist saadetud ravimite nimekiri sisaldab ainult tugevatoimelisi narkootilisi uinuteid,mida perearst pool aastat iga kahe mädala tagant Mati Nihveltile kirjutas ja mille toimel ta ei saanudki letargilisest olekust välja tulla.

vanja

#1126 Re: Kohtuniku nimi

2011-11-27 18:48:13

#20: Raivo Orgusaar - Kohtuniku nimi 

 kunagi ilmus Rahva Hääles Enno Tmmeri HINGESAAST tänu millele sm Kask valiti toompeale . ainuke kes kannatas oli Kuuskmäe, kes poos ennast Strandi taha torgates enne poomist endal silmad peast . abikaasale toodi laip kirstus ja keelati avada