AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

Quoted post


Külaline

#22 Re: Kohtuniku nimi

2011-11-20 18:03

#20: Raivo Orgusaar - Kohtuniku nimi

KOHTUMÄÄRUS.

Kohus     Tartu Maakohus

Kohtukoosseis. Eveli Vavrenjuk

Määruse tegemise aeg ja koht:20.aprill2010a.Tartu kohtumaja

Tsiviilasja nr.2-10-3579

Tsiviilasi.ülle Lainurme avaldus isikuõiguste kaitseks lähenemiskeelu ja muude abinõude  kohaldamiseks.

avaldaja nõue ja põhjendused.

Ülle lainurm esitas Tartu Maakohtule avalduse paludes kohaldada oma isikuõiguste kaitset kolmeks aastaks Riida Nihvelti ja Mati Nihveltil igasugune suhtlemine Ülle Lainurmega,helistamine nii eraasjades kui tööasjades ning Ülle lainurme kohta kirjutiste  kommentaaride ja blogi sissekannete tegemine avalikus internetikeskkonnas.

Ülle lainurm töötab O/Ü-s Koosa perearstikeskus perearstina.Avaldaja on olnud perearstiks ka Mati Nihveltile ja tema ema Helju Nihveltile.Mati Nihvelti abikaasa  ei ole kunagi olnud rahul avaldaja tõõga.,ning on äärmiselt häirival viisil avaldanud avaldaja suhtes oma halvakspanu,etteheiteid ja valesüüdistusi.Riida nihvelt süüdistab  Ülle lainurme alusetult mitmete inimeste surma põhjustamises.,ning vääras ravis.oma abikaasa ema Helju Nihvelti surma põhjustamises ja mati Nihvelti vääras ravis.Riida Nihvelt on solvanud Ülle lainurme poega ja ta abikaasat.Avaldaja leiab,et puudutatud isikud on teotanud tema au nii ebaõigete faktiväidete,kui ka ebaõigete väärtushinnangutega.

Ülle lainurm palub oma isikuüiguste kaitseks kohaldada kolmeks aastaks Riida nihvelti ja Mati nihvelti suhtes lähenemiskeeldu,keelates neil Ülle lainurmele läheneda enam kui 100 meetrit ning keelata Riida nihveltil ja mati Nihveltil igasugune suhtlemine  Ülle lainurmega. e-kirjade,tavakirjade saatmine,helistamine nii eraasjades  kui tööasjades.Ülle lainurme kohta kommentaaride avaldamine internetikeskkonnas.

 

Asjaosaliste põhjendused.

15.veebruaril2010a,toimunud kohtuistungil selgitas ülle lainurm Mati nihvelt on kaasatud menetlusse otstarbekusest lähtuvalt.

Avaldaja leiab,et teatud ulatuses on aktsepteeritav,et perearst peaks taluma kriitikat aga kui see kriitika läheb üle isiklikuks solvanguks,kus splvatakse ka pereliikmeid,siis see väljub taluvuspiirist..

Kohtu seisukoht,

kohus hinnanud kogutuid tõendeid nende kogumis,leiab et avaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Võlaõigusseadus§1047 lg1 kohaselt.

seega on kohus seisujohal,et Riida Nihvelt ja mati Nihvelt on avaldanud andmeid.

Lisaks kõigele alustas kohtutäitur kohtumenetluskulude kinnipidamist 1000 euro suuruse mitte riida Nihveltilt vaid sügava puudega isikult Mati Nihveltilt.Antud loos on mati Nihvelt täiesti süütu aga kuna tema pensionist on võiimalik 50 %kinni pidada siis nii tehtigi.Riida Nihveltilt ei peetud kohtukulusid.

leian et tegemist on otseselt võimu näitamine.Terviseametist saadetud ravimite nimekiri sisaldab ainult tugevatoimelisi narkootilisi uinuteid,mida perearst pool aastat iga kahe mädala tagant Mati Nihveltile kirjutas ja mille toimel ta ei saanudki letargilisest olekust välja tulla.

Vastused

Raivo Orgusaar

#30 Re: Re: Kohtuniku nimi

2011-11-20 21:40:43

#22: - Re: Kohtuniku nimi

Kas Ülle Lainurm on hetkel ikka veel ametlikult Teie perearst, saab Teie pealt pearaha?

Kui mul poleks endal kohtunikega samalaadseid läbielamisi, siis ei usukski, et umbes pooled kohtunikud on oma otsustes ostetava-müüdavad! Selline on tegelikkus ja meie armastatud ja nüüdseks juba olematu "demokraatlik õigusriik". Aina enam imestan ma seda, kuidas on kelme, kes Ansipit ja tema poolt juhitud süsteemi jäägitult toetavad...

Ma panen selle loo oma blogisse ülesse, kui Te selle vastu pole. Toimunu on ajalugu ja seda peab teadma tõese ja muutumatuna...

Uuno

#587 Re: Re: Kohtuniku nimi

2011-11-24 17:27:50

#22: - Re: Kohtuniku nimi

Õudne lugeda neid kirjavigu, häbi võiks küll olla!

Sakunne

#769 Re: Re: Kohtuniku nimi

2011-11-25 11:13:43

#22: - Re: Kohtuniku nimi

Kui ikka kirjutada, siis korralikult ja soovitavalt ilma kirjavigadeta

Paljudel siinkirjutajatel tundub olevat õigekirjaga mõningaid probleeme

 

w

#1021 Re: Re: Kohtuniku nimi

2011-11-26 21:05:47

leian et tegemist on otseselt võimu näitamine.Terviseametist saadetud ravimite nimekiri sisaldab ainult tugevatoimelisi narkootilisi uinuteid,mida perearst pool aastat iga kahe mädala tagant Mati Nihveltile kirjutas ja mille toimel ta ei saanudki letargilisest olekust välja tulla.

dsiisus, toppis kurgust alla neid see 2 nädalat või?

 

ei kõla just usutavana see lugu


Külaline

#2028 Re: Re: Kohtuniku nimi

2012-01-05 17:18:07


Külaline

#3145 Re: Re: Kohtuniku nimi

2012-04-17 21:49:37


Külaline

#3198 Re: Re: Kohtuniku nimi

2015-06-17 10:59:23


Külaline

#3200 Re: Re: Kohtuniku nimi

2017-04-18 08:49:48


Külaline

#3203 Re: Re: Kohtuniku nimi

2018-08-18 11:29:03


Külaline

#3204 Re: Re: Kohtuniku nimi

2019-01-17 23:36:41


Külaline

#3205 Re: Re: Kohtuniku nimi

2019-12-18 18:17:30