Nõuame Luunja Vallavolikogult põhjendusi Kaire Vahejõe ja Aare Andersoni umbusaldamise aluste osas või nende puudumisel nende jätkamist oma senistel ametikohtadel.

Luunja Vallavolikogu 29.10.2020 istungil luges Aare Songe ette 2 avaldust, millega paluti algatada umbusalduse avaldamine volikogu esimehele Kaire Vahejõele ning vallavanem Aare Andersonile. Umbusalduse avaldusele olid alla kirjutanud Aare Songe, Kaimo Keerdo, Väino Kägo, Vladimir Kuropatkin, Vello Küng, Radž Sauk, Kaspar Killak ja Aavo Arrak. Umbusalduse avalduses puudusid umbusalduse avaldamise põhjused, mis võimaldaks väita, et Kaire Vahejõe ja Aare Anderson ei saa oma ametikohtadel hakkama, on ebapädevad jätkamaks oma ametikohtadel, on korruptiivsed, on kinnitanud oma tegevuse või tegevusetusega, et nad ei tegutse oma ametikohustusi täites Luunja valla ning vallarahva igakülgse heaolu nimel. Me nõuame umbusaldusele allakirjutanutelt avalikku selgitust umbusaldamise põhjuste osas. Mõjuvate, Luunja valla ja vallarahva huve kahjustavate tõendatud põhjuste puudumisel nõuame Luunja Vallavolikogult Kaire Vahejõe ja Aare Are andersoni jätkamist oma senistel ametikohtadel kuna nad on lühikese aja jooksul tõestanud, et tegutsevad aktiivselt ning igakülgselt Luunja valla rahva parimatest huvidest lähtuvalt ning oma tegevusega tagavad Luunja vallas jätkuva ja pikaaegse igakülgse elukvaliteedi tõusu. Me mõistame umbusaldusavalduse hukka kui Kaire Vahejõele ja Aare Andersonile avaldatakse umbusaldust ning nad kõrvaldatakse oma ametikohtadelt ilma seda tõendamata, et nad ei ole tegutsenud Luunja Valla ja vallarahva huvides ja on kuritarvitanud neile valimistel antud mandaadi läbi valijate usaldust. 

Allkirjastage see petitsioon

By signing, I authorize Nils Ratt to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...