PÖÖRDUMINE VÕSU POSTKONTORI SENISE TEGEVUSE JÄTKAMISE KAITSEKS

Hea inimene!

Alles see oli, kui kohaliku rahva tahet arvestamata suleti Võsul päästekomando. Õnneks on meil vabatahtlikud, kuid nemad teevad seda tööd oma põhitöö kõrvalt. Kohaliku politseikonstaabli tööpiirkonda on oluliselt laiendatud. See kõik on vähendanud Vihula valla elanike turvatunnet.

Nüüd on kätte jõudnud aeg, kui Võsu postkontorit ähvardab sulgemine. Hoolimata sellest, et minister Urve Palo on veel hiljuti öelnud,  et postkontorite massiline sulgemine teemaks ei ole. Vastupidi, postkontoritel pidavat olema aina suurem roll selles, et maapiirkondades tunnetaksid inimesed riigi kohalolekut ja ei peaks mitmeid kümneid kilomeetreid maha sõitma, et eluks vajalikke teenuseid saada. Tema sõnul pakutakse juba praegu postkontorites väga laia valikut teenustest, kuid neid võiks veelgi rohkem olla.

Paljudes kohtades üle Eesti on postkontorid tänaseks suletud ja asendatud postipunktidega. Võsu postkontor on Vihula vallas seni ainuke, mis veel alles on jäänud. Võsu postkontori hoones on sideteenuseid rahvale pakutud väikese vahega juba üle saja aasta. Kui me midagi ette ei võta, võib see juba uuest aastat olla ajalugu.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus ütleb, et iga valla territooriumil peab olema vähemalt üks universaalset postiteenust osutav postkontor. Postipunkt ei ole postkontor, sest mitmeid seni pakutud teenuseid postipunktid pakkuda ei saa.

Omniva (AS Eesti Post) õigustus sulgemise poolt on, et kõik postiteenused jäävad alles, teenuste kvaliteet ja kättesaadavus paranevad. Tegelikkus on see, et kaob postipanga teenus, mis just eelkõige maapiirkondades on väga olulise tähtsusega. Vihula vallas ei ole ühtegi pangakontorit ja varsti ei ole Võsul enam ka pangaautomaati. Postipanga teenust kasutavad aktiivselt need, kes ei pääse vabalt liikuma ning puuduvad oskused ja võimalused arvuti teel oma kommunaal- ja muid makseid arveldada. Nüüd muutub nende elu oluliselt keerulisemaks. Lähimad postkontorid asuvad Loksal (19 km) ja Rakveres (37 km). Siin peaks riik jõulisemalt sekkuma ka meie kõigi arvelt suuri kasumeid teenivate pankade tegevusse. Igapäevaelu on muutunud selliseks, et ilma pangateenuseid tarbimata enam hakkama ei saa.

Omniva esindajad on öelnud, et postipunktide süsteem toimib edukalt Soomes, Taanis ja Saksamaal. Paraku on suur lõhe meie ja nende riikide elatustasemete, sissetulekute, võimaluste vahel liialt suur, et meid nendega võrrelda. See on tõsi, et traditsiooniliste postiteenuste nõudlus ajas väheneb ja tark on käia ajaga kaasas. Majanduslikult võibki olla postkontori sulgemine põhjendatud, kuid mitte regionaalpoliitiliselt. Mõtlema panev on siinkohal fakt, et Omniva kasum aastaaruande järgi oli 2013. aastal 2,3 miljonit eurot! Seejuures tasus ettevõte eelmisel aastal riigieelarvesse dividendina 400 tuhat eurot, millele lisandus tulumaks dividendidelt 106 tuhat eurot. Sellel aastal on Omniva lubanud maksta dividende veelgi enam- 560 tuhat eurot!

Kas lisakasumi nimel tuleks maapiirkonnad jätta ilma ka elektrist? Ilmselgelt ei ole ka see teenus kasumlik. Kas järgmise sammuna peetakse majanduslikult mõistlikuks sulgeda Võsul kool? Paraku on iga teenindusliigi kadumine tilk karikasse, mille täitumisel otsustatakse oma kodukohast lahkuda.

Kutsume kõiki inimesi, kes jagavad meie muret, andma oma allkiri Võsu postkontori tegevuse jätkamise toetuseks.  Üheskoos saame riigijuhtidest otsustajatele tõestada kuivõrd oluline Võsu postkontor meie jaoks on.  Loodame väga, et meie häält võetakse seekord kuulda ja sellega ka arvestatakse.