ülbed juhid vaateaknal

Tere,


Sooviksime kulutada Teie väärtuslikust ajast minimaalselt 10 minutit, et saada Teie tagasisidet Harjumaal tegutsevatele organisatsioonie, kes väidab  ennast olevat justkui korralikuse etalon,reklaamides end välja kaitseväelaste toetajana, kangelaslikkusega rõhutatakse enda usaldusväärsust usaldusisiku ja koostööpartnerina. Ja reklaamivad end välja kui toetajana, aitajana ja õiglase organisatsioonina, kuhu võib alati
pöörduda. Omad ja omade toetajana end ka avalikult reklaamitakse.

Eetiline organisatsiooni olemus ja juhtide käitumine vastavalt väljareklaamitule.

On leidnud kinnitust tõdemus, et eetikale hakatakse pahatihti mõtlema alles siis, kui midagi on juhtunud ja kui inimesed tunnetavad, et see ei ole kooskõlas nende arusaamaga õigest ning heast käitumisest või tegevusest. Igasugune eetiliselt küsitav käitumine mõjutab aga oluliselt mainet, kujundades meie arvamust ning suhtumist kas ühte konkreetsesse inimesse, organisatsiooni, antud tegevusvaldkonda.Kuigi võime öelda, et organisatsioonile ja eelkõige selle mainele avaldab mõju iga üksiku liikme käitumine ning tegevus, saab siiski väita, et tihti on organisatsioonid just oma juhtide nägu. Juhtimist võib vaadata kui suurt väljakutset ja vastutust, kus on paika pandud teatud kindlad mängureeglid ja normid, kuidas tegutseda ning mil viisil käituda. Seda ootavad neilt nii erinevad huvigrupid, olemasolevad kui tulevased koostööpartnerid kui ka ühiskond tervikuna. Juhtidele on kätte antud teatud võim ning nendelt oodatakse selle õiglast kasutamist. Kui võimu kuritarvitatakse, siis kaob usaldus ning suhtumine juhtidesse ja nende tegevusse muutub skeptiliseks ja negatiivseks ning samas, kui juba juhid võivad niimoodi käituda, ilma, et midagi hullu juhtuks, annab see selge signaali ka teistele. Juhtide vaated ja hoiakud võetakse tihti üle ühiskonna / organisatsiooni liikmete poolt.

Efektiivset,tulemuslikku juhtimist ei saa olla ilma eetikata ja teiste oluliste eetiliste väärtuste kõrval saab välja tuua julguse. Seda eelkõige kui julguse vastutada oma tegevuse ning käitumise eest ja vigu tehes neid ka ausalt tunnistada. Eksimine on inimlik, vigu teeme me kõik, kuid tõeliselt väärikat inimest ja ka juhti eristab teistest oma vigade tunnistamine ning teo tagajärgede eest vastutamine.

Julguse ja rumala kangekaelsuse ning ülbuse vahel ei saa tõmmata võrdusmärke ega paraleele.

Kas Sina sõlmiksid lepinguid (sh suuliseid) organisatsiooniga, kes ei pea paljuks seda täitmata jätta? Kes oma tahtmise läbi surumiseks ja sind vaikima sundides on valmis võtma äärmuslikke samme, et just sina oleksid vait ja üsna ebamugavas olukorras, peaasi, et probleemi keskmest ise pääseda? Kas tahaksid teha koostööd organisatsiooni juhtidega, kes ei pea paljuks hoolimata nõustaja eetikast rääkida tagaselja talle usaldatud jutte (neljasilma vahelised konfidentsiaalsed mured-mõtted) levitada kolleegide ja ka asjasse mitte puutuvate inimestele? Ja selle kõige juures nimetab Teid veel ebausaldusväärseks. Või siis tahate teha koostööd organisatsooniga, kes suhtleb Teiega kui ise tahab. Kui ei taha, ei suhtle. Arvestab sõlmituid lepinguid, ei taha ei arvesta? Lubab, kuid võtab järgmisel päeval oma lubaduse tagasi? Jooksutab Teid edasi tagasi, kulutab Teie aega ja on veel selle üle uhkegi. Ja selle juures veel on ülbe ja esitab oma tingimusi, millel pole isegi seaduslikku alust. Tahaksid teha koostööd organisatsiooniga, kes on valmis omakasu eesmärgil Sulle vee peale tõmbama?Tahaksid teha koostööd organisatsiooniga, kes  lihtsalt ajab jonni ja kiusu Sinu poolt õigustatud järelpärimistele ja küsimustele, keeldub sinuga suhtlemast ja enne ei nõustu Sinuga midagi läbi arutama ja saadab Sind pikalt, seni kuni katkeb Sinu kannatus ja Sa pöördud juristipoole või kohtusse? Ja ometi oli teie vaheline probleem nii väike, et oleks saanud lahendada paari meiliga või telefonikõnega?


Kas olete valmis pöörduma sellise ühenduse poole, kes näeb pindu sinu silmas aga palki enda omas mitte? Kas olete valmis usaldama oma muresid sellisele ühendusele, kes võimaluse korral teavitab sellest ülejäänud Eesti Vabariiki? Kas selline organisatsioon peaks tõesti  OMASID kaitsma ja toetama?

Kas Eesti Vabariigil on sellise suunitlusega ja juhtidega organisatsiooni/ ühendust  vaja?

Anna oma poolt või vastu argument!