ÜLESKUTSE!

23. novembril 2013 toimus Rahvuslaste Paide Ümarlaud. Rahvuslased Eesti Iseseisvusparteist, Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogust, ERSP Tallinna ühendusest ja Rahvuslaste Tallinna Klubist arutasid Eesti praegust olukorda ja ühinesid alljärgnevaks üleskutseks.

Kutsume üles:

- tunnistama üksnes Eesti Vabariigi Tartu rahulepingu järgseid piire. Lõpetama koheselt läbirääkimised Eestist 5,2 % maa ja loodusrikkuste loovutamiseks Venemaale. Mistahes järeleandmine territoriaalses terviklikkuses tuleb tunnistada riigireetmiseks ja peab kaasa tooma kohtuliku karistuse;

- eestlasi mitte lahkuma oma kodust ja kodumaalt, kuna see on meid valitsevate reeturparteide praegune eesmärk. Mitte müüma oma kinnisvara (maad, metsa, maja vm.) välismaalastele ega määratlemata taustaga ettevõtetele. Müüjale jääb moraalne vastutus, et omand ei jõuaks välismaisesse omandusse;

- koheselt lahkuma Euroopa Liidust, kui Eestit ei kohelda võrdselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega;

- koheselt alustama eesti patriootlikku kasvatust nii koolides kui kodus.

 

Jaan Hatto

/Autor on 23. novembril 2013 Paides korraldatud rahvuslaste ümarlaua korraldustoimkonna eestvedaja./