AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

Quoted post

Veiko Rämmel
Selle petitsiooni autor

#942 Re: Re: Re:

2011-11-26 12:09

#940: - Re: Re:

Eestlaste põline asuala, teised on hilisemalt sisserännanud, mis tähendab,et meil on siin eelisõigus, mis ei tähenda, et ma venelasi halvustaksin.Olen aga otsustavalt vastu vene keelele riigikeele staatuse andmisele, sest see tapaks Eesti keele ja kultuuri. Kultuuriautonoomia palun, võrdne kohtlemine  on niigi. Kui mina Venemaale või Inglismaale elame lähen pean vastava keele ära õppima,miks Teie ei pea? Veelkord, see ei ole venelaste põline kodumaa ja minu väljendatu ei ole vaenu ilming. Püüa aru saada.

Vastused

14,

#949 Re: Re: Re: Re:

2011-11-26 13:23:55

#942: Veiko Rämmel - Re: Re: Re:

Соотношение русские-эстонцы 30-70 в Эстонии,а шведов и финнов 3-98 в Финляндии,и второй гос.язык в Финляндии-шведский.Шведы там тоже пришлый элемент,можно сказать,оккупанты.Просто Эстония сегодня-страна победившего аппартеида,и скоро,очень скоро придется за это ответить.А всем русским,ставящим тут свои подписи,советую лучше с таким же рвением подписываться за русские школы и русский язык как второй государственный.Иначе выход один-раздельное существование двух общин,полная автономия русских областей.

Елена 50 лет

#953 Re: Re: Re: Re:

2011-11-26 13:55:51

#942: Veiko Rämmel - Re: Re: Re:

Ja ,sellega olen nõus.Eesti keelt peab õppima, enda arendamiseks vähemalt.Mida rohkem keeli tead , see  on kasulikum ju iseendale.Sama võin ütelda eestlaste kohta, õppige peale inglise  ka  venekeelt . Keegi ei tea, kuna keeleoskus võib  kasulik olla.Arukad inimesed just seda teevad.

Да, с этим согласна.Эстонский учить нужно, по-крайней мере для своего развития.Чем больше языков знаешь, тем полезнее для себя .То-же самое могу сказать и эстонцам, учите кроме английского и русский язык тоже. Никто не знает, когда знание языка может пригодиться.Разумные люди именно это и делают.


Külaline

#962 Re: Re: Re: Re:

2011-11-26 14:25:15

#942: Veiko Rämmel - Re: Re: Re:

Sa    ise,  Veiko,   saad väga hästi aru, et asi pole keeles. Sa luiskad, meile, ja ise endale ka. Hoopis mitte  keeles. Vaid selles, et  et   sulle   tundub,  et  sinul peaks olema minu ees  eelisõigus. /meil on siin eelisõigus/ Aga,   sa ise saad aru, et see  sinu  /mis tähendab/ -  see  on sinu, Veiko loogika. Sest  tegelikult sul ei ole minu  ees mingit eelisõigust.  Sest  on ka teiste  inimeste loogika,  mis ei pruugi sinu loogikaga  kokku minna.   Ja  tsiviliseeritud inimeste loogika on selline,  et  kõik inimesed on  võrdsed.  Sõltumata  oma  keelest, nahavärvist  ja soost. Ja  sõltumata sellest, et  mõni kord  tahaks endale  rohkem õigusi, kui on  teistel.  Ja   sellist  üherahvaosa eelisõigustamist   tsiviliseeritud mailmas nimetatakse  sõnaga  "rasism". Kui  räägid siin   EV  konstitutsioonist,   loe korra läbi ka Inimõiguste Delkaratsiooni, näiteks  I paragrahvi.

Nii et  kui võtsid enda peale eesvedaja roll, ole palun aus algusest lõpuni.  Muidu see sinu  KIRI  saab  hoopis teise tähenduse,  kui   see  algusest tavalugejale  tundub.