Ei toeta Rail Balticu trassikoridori Rae valla territooriumil

Mati Prits
Külaline

#1

2013-09-26 09:06

Tutvunud firma AECOM Limited Rail Baltic lõpparuandega leian, et kogu väljapakutud projekt on majanduslikult mõtetu. Isikud, kes üritavad seda projekti käivitada, käituvad nii Eesti maa kui ka rahva suhtes vastutustundetult ja vaenulikult. Kogu projekti majanduslik tulusus on kokku pandud laest võetud arvude põhjal, summerides ainult arvud mis tõstavad projekti tulusust ja jättes täielikult kõrvale kõik kriteeriumid, mis seda tulusust võiks pärssida.
Ilmselgelt on selle projekti puhul hakatud meeletult kiirustama ja see näitab, et mängus saavad olla vaid teatud grupi või koguni üksikisikute erahuvid. Planeeringu algatamisel on ka mööda hiilitud seadusandlusest ja trassikoridoride valikusse jäävate kinnistute omanikud on paneeringu kehtestamisest eelnevalt teavitamata tänase päevani. Tuleb
võtta kasutusele kõik meetmed, et antud projekt võimalikult kiiresti peatada.
Ainus mõistlik lahendus oleks kasutada Euroopa raha Tallinn-Tapa-Tartu-Valga raudtee rekonstrueerimiseks või äärmisel juhul viia Rail Baltik Tallinn-Rapla-Pärnu vanasse raudteekoridori.
Veel võimalus ka viia Rail Baltic planeeritavasse Via Baltik trassi (mida teevad ka lätlased) mille trassikoridori laiuseks on planeeritud 650m.


Külaline

#2

2013-09-26 10:12

eiii eiii se ei ole normaalne

Külaline

#3

2013-09-26 20:21

Ükskõik kuhu see raudtee ka tuleb, ei tohi Eesti selle tarastamist läbi lasta. Need võrkaiad lõhuksid Eesti loomastiku ja maa kaheks, eraldaks Lääne-Eesti kogu Euraasia mandrist. Eestisse jääv raudteelõik on kogupikkust arvestades niivõrd lühike, et kannatavad ka veidi väiksema kiirusega sõita küll. Kui täiskiirusel ilma turvaaedadeta ei võeta liigset riski. Lõppkiiruse langetamise puhul ei ületaks ajakulu meie lõigul paarikümmet minutit.
Ei mingeid traataedu!

Külaline

#4

2013-09-27 09:42

Rail Balticu projektil on suurepärane võimalus koondada võitlusse enda vastu sellisel hulgal inimesi, mis on võrreldav omaaegse fosforiidisõjaga. Mõlemal juhul oli/on tegemist huupi tegutseva, keskkonnamõjusid ja tasuvusanalüüse mittearvestava ja esmapilgul peatamatu masinavärgi tõkestamisega. Selliselt vaadatuna on projekt igati tervitatav.
kiku

#5

2013-09-27 18:22

Täiesti nõus eelpool kõnelejatega.Tegemist on tõepoolest suuri keskkonnamõjusid kaasa toova projektiga.
rae valla kodanik

#6 Mõtelge enne kui allakirjutate!

2013-09-27 19:26

Tere!
Elan Rae vallas, 100m kaugusel raudteest, praeguse müra asemel ei oleks Rail Baltica tulemisel enam seda muret, kuna tehakse tõke. Olen tutvunud teie siin oleva teosega.
Rail Baltica rajamine on Eestile oluline. See ühendab meid kiiremini, lihtsamini ning võimalik et ka odavamalt Euroopaga, kuid ma olen teiega nõus, et see projekt vajab veel täiustamist. Teie argumendid aga siin ei ole aktsepteeritavad. Lugesin välja kaks peamist -
1) Tallinn-Tartu trassi peale, ei ole võimalik Rail Balticat rajada, kuna seal paiknevad liiga järsud kurvid ning selle raudtee ümber tegemine ei ole mõttekas.
2) Via Baltica läbib suuri asulaid, kus ei ole võimalik raudteed läbi viia ning sealt kõrvalt juhtida ei ole otstarbekas.
Ühesõnaga parim varjant on raudtee viia läbi võimalikult väheasustatud alade, mida on ka tehtud. Loomade jaoks tehakse tunnelid raudtee alt ning on ilmselge üle reageering kui rääkida, et üks raudtee hakkab looduse tasakaalu mõjutama.
Kokkuvõtteks, LP. Rae valla kodanik, mõtle enne kui igale paberitükile või interneti keskonda oma allkirja annad. Uurige enne tagamaid ja võimalusi. Rail Baltica ei ole ainult peale surutud asi, vaid võimalus reisida kiirelt ja mugavalt Euroopasse ning edendada Eesti majandust. Aitäh!
Eesti inimene

#7 Re: Mõtelge enne kui allakirjutate!

2013-09-28 06:50

#6: rae valla kodanik - Mõtelge enne kui allakirjutate!

Tere rae valla kodanik!

Ka mina elan raudteest ca 100 m kaugusel ja olen Rae valla kodanik, aga tarastamist ei poolda ja Rail Balticat ei ole kogu Eestil vaja.

Kui te viiks ennast kurssi olemasolevate trasside varasema kasutusega, siis teaksite ka, et juba 1938. aastal sai rongiga Tallinnast Berliini sõita ja sõit kestis ca 23 tundi. Rahuliku tempoga. See trass läks läbi Tapa-Tartu-Valga ja see trass on tänaseni olemas ja rongi saaks sinna iga kell sõitma panna, aga ei panda, sest "raha ei ole". Eesti Vabariik ei ole Rail Baltica projekteerimisel võtnud arvesse oma rahva huve ja see on fakt. See raudtee toob Eestile ainult meeletult lisakulutusi ja ei tasu iial ära majanduslikult.

Lisaks sellele, kui raudtee tarastatakse, pannakse kinni väiksemates kohtades hetkel eksisteerivad ülesõidud. Mitte keegi ei hakka tunneleid või viadukte rajama nt 100 või kasvõi 30 elanikuga küla jaoks, vaid öeldakse, et sõitke iga päev tööle kümneid kilomeetreid pikemaid teidpidi. Olemasolevale raudteejaamale jalgsi ligi ei pääse ning teisel pool raudteed elavate sugulaste juurde samuti mitte. Selleks tuleks sõita paarkümmend kilomeetrit autoga. Kas te naiivselt loodate, et ühistransport sellega meie inimeste jaoks paraneks? EI.

Keskkonnakahju peale ei suuda mõelda ainult kitsarinnalised ja küüned enda poole inimesed. Muuhulgas elavad meil olemasoleva raudteega harjunud kotkad, metskitsed, rebased, jänesed, tuhkrud jms, kelle elukohad lõhutakse.

Kui sa tahad saada Euroopasse kiirelt ja soodsalt, siis osta lennukipilet. Selleks ei ole vaja kogu Eestit ära "lõhkuda".


Külaline

#8

2013-09-29 15:42

Ega ei meeldiks küll rautee ääres elada.

Külaline

#9 IRW

2013-09-30 07:21

"Rail Balticu rajamisest peavad ennekõike saama kasu Eesti inimesed" - antud juhul petitsiooni autor räägib oma sõnadele vastu, sest kasu saaksid ennekõike Rae valla elanikud, aga mitte Eesti inimesed.
Tüüpiline väikekodanlik/matslik suhtumine!!!
Olen nõus alla kirjutama petitsioonile, mis suunab selle raudtee Rae vallast mööda - aga ainult sellisel juhul, kui vallas võetakse siis ka üles kõik riigi(maan)teed. Sel juhul on olukord õiglane - olgu siis Rae vald riik riigis, kus hoolitakse ainult oma kodanikest, üldistele huvidele ja ülejäänud eestimaalastele aga ei mõelda. Ja pole sel vallal vaja ka midagi riigilt vastu saada sel juhul - ei teid, ei raha ega muud!!!
Krister Parbo
Selle petitsiooni autor

#10

2013-09-30 07:41

Ma ootan, et raudtee pooldajad ja antud petitsiooni vastased toimiksid järgmiselt:
- loeksid selle pöördumise kõigepealt hoolega läbi
- mõtleksid kaasa
- esitaksid oma argumendid

Seni puuduvad märgid, et ükski eelpool toodud punkt oleks täidetud.

Alles seejärel on võimalik laskuda diskussiooni ja teemat kommenteerida.

Külaline

#11

2013-09-30 07:47

Juhin tähelepanu sellele, et Rail Baltici kavandatav trassikoridor läbib ka Rae vallas Pajupea külas asuva muinsuskaitse all oelvat Taaralaskemäge, mis on kaks tuhat aasat vana arheloogiline arheloeloogiline mälestis ja muistne ohverdamise paik. Teada on, et majandustegevus Taaralaskemäel on keelatud!

Külaline

#12

2013-09-30 13:41

jätame maa ja inimeste kodud lõhkumata, kasutame vanu raudteekoridore - väga lihtne lahendus
vaidakas

#13 Re: IRW

2013-09-30 13:59

#9: - IRW

Mis kasu sa arvad sellest tulevat,kui planeeritav rongikoridor su majapidamisest üle tuleb ja kõik sajandi vanuse esivanemate loodu lihtsalt maapealt pühib,lapsed koduta jätab.Külad pooleks lõikab ja põllumad olematuks muudab.Ainukesed tegijad põllumajandus sektoriks töötuks jätab ,sest põllumaad jäävad rongitee alla.

Kas muudmoodi enam ei õnnestu eestimaalastest  lahti saada,kui nad oma maapealt minema pühkides?ju on meid veel vähe eestist väljamaale läinud:(

Lätis ja Leedus kuuldavasti kasutatakse ära vanad rongi teed,miks meil siis teerulliga rahvast üle sõidetakse??

Samuti Rae valla kodanik

#14 Re: Mõtelge enne kui allakirjutate!

2013-09-30 17:15

#6: rae valla kodanik - Mõtelge enne kui allakirjutate!

kõigepealt tuleks mõelda, kui kasulik see uus raudtee tegelikult ka on! Kas keegi on üldse analüüsinud tulevikust prognoositavaid kabakäibeid... Lisaks saab selle trass ipeal tõesti sõita Euroopasse-kaubavagunis, sest minu teada reisijatevedu sellel trassil planeritud ei ole, aga vbl ei ole mul täit infot uuest ja luksuslikust ida-ekspressist, mis võimalaks kiiresti ja mugavalt reisida Euroopasse. Kahjuks mina ei ela 100 meetrit raudteest ja ei ole plaanis ka elama hakata! Rae valda kolisingi just sp, et siin olengi eemal linnakärast. Hetkel aga ohustab see jubedus just minu küla elanikkonda, sest raudtee on planeeritud kuskil 200 meetri kaugusele minu majast.

Minu ligidal elab haigrupaar- juba aastaid. Kindlasti rõõmudtab neid raudtee alt läbikaevatav tunnel. Olen õppinud keskkonnakaitset ja kahjuks tean, mida selline jube monstrum endaga kaasa toob. Nii et olen vägagi kursis sellega, millele alla kirjutasin.


Külaline

#15

2013-09-30 19:16

Mina olen üldse Rail ~Balticu vastu,kuivõrd lõhutakse eesti kodusid ja talusid

Külaline

#16 vinguviiulite konverents

2013-09-30 20:38

mulle see raudteevärk kohe üldse ei meeldi.
kõik jäävad kodudest ilma
ja kõik loomad surevad ära.
ja liigid surevad välja.
ja põllumehed jäävad maata
ja põllumehed jäävad tööta
ja eestlane jääb nälga
ja raudteeäärsed inimesed jäävad kurdiks
ja muinsuskaitsele tehakse liiga
ja ainult vargad ja petised ja nooblid ja liiakasuvõtjad tahavad seda raudteed
ja me kõik peaksime pöörduma tagasi koriluse poole, sest
üldsegi on väga nõme kui midagi uut teha üritatakse.
olen uhke, et olen eestlane. Aga sellise eesti üle ma küll uhke ei oleks, kus kiirrong sõidab. Mis eesti see selline oleks. kui vanasti sai 38 tunniga berliinimaale, siis kuhu meil nüüd kiire hakkas järsku?

Külaline

#17

2013-10-01 07:53

Väärt ettevõtmine ja kindlasti vajab toetamist, et mitte lasta äril võidutseda keskkonna üle.

Külaline

#18

2013-10-01 12:39

Ei näe majanduslikku põhjendust Eesti riigile nii hirmkalli objekti rajamisel ja ülalpidamisel, eriti Pärnu suunal.

Külaline

#19

2013-10-08 18:55

Toetan petitsioonis esitatud väiteid.

Külaline

#20

2013-10-15 10:06

Olen Juuru valla kodanik. Ka meie kodu puudutab eestimaad lõhestav Rail Baltic. Olen sellega päri, et kogu eesti rahvas peab saama "ühe mütsi" alla. Äkki siis märgatakse meid. Suur osa eesti rahvast elab hirmus, mis saab meie kodudest. Selgeid vastuseid ei ole. Reedel Kohilas toimuval koosolekul oli reisijate arvu juba vähendatud 3000 peale. Kui palju inimesi siis ühe rongi peale mahub kui iga päev vurab Varssavi poole 3000 reisijat. Mis seal siis tehakse kas äri, või on need 3000 hoopis turistid? Ei usu neid numbreid. Miks valiti Tallinn Pärnu suund. Lätlased tahtsid, et raudtee läbiks Riiat-selline oli projektijuhtide vastus. Eesti riik on alati arvestanud naabrite soovidega, aga meie oma rahvas.

Külaline

#21

2013-10-15 18:21

Hetkel tundub küll, et see on kasumlik ühele käputäiele seltskonnale, kes on kanda kinnitanud transiidiäris ja kuuluvad kahtlemata Eesti rikkamate ja mõjukamate inimest hulka.
Tegemist on suuremahulise äriprojektiga, milles tavaeestikodanik on pigem toetaja (ehk vaeselapse) rollis, kui saaja rollis. Niikaua, kuni vastupidist ei tõestata, olen kindlalt raudtee ehitamise vastu!

Külaline

#22 Re: Mõtelge enne kui allakirjutate!

2013-10-25 09:12

#6: rae valla kodanik - Mõtelge enne kui allakirjutate!

Rae valla elanikule. Olen Are valla elanik, kelle maja juurest liigub üks trassi variant mööda. Õnneks või õnnetuseks 80 meetrit ehk kõik jääb normi piiridesse. Müra aitab sein summutada kuid vibratsiooni osas olid eksperdid sellise kauguse osas väga pessimistlikud - ütlesid häid lahendusi lihtsalt ei ole.

Majandusministeeriumi esindaja väitis koosviibimisel vallaelanikega,  et ca 70-80 %  tuleb liiklusest tuöleb kaubavedudest, mis kahjuks liiguvad põhiliselt öösiti.  Et projekt oleks tasuv peaks liikuma ca 15-25 kaubarongi ööpäevas +reisirongid, mis tuleb korrutada kahega ehk edasi tagasi. Akent üldse lahti teha ei saa. Saad öösel magama jääda ja jälle rong. Ehk siis saame akna taga kuulda ööpäev läbi kuidas "reisida kiirelt ja mugavalt Euroopasse ning edendada Eesti Majandust" .

Kuid lahkusin Tallinnas just selle kisa ja müra pärast, mis nüüd tuuakse see minu akna alla. Ja läbi seaduste sunnitakse mind tasuta seda kannatama.

Ja siis tullaks mulle nina alla hõõruma, et ärgu ma muretsegu, müra ja vibratsiooni pärast, sest RB peaks tulema kasumlik projekt.

Krt, kelle arvelt?


Külaline

#23

2013-11-01 22:16

Rail Baltic on mõeldud selleks, et hakata välja vedama suures koguses Eesti maavarasi. Esmajärjekorras ilmselt forforiit, mida plaanitakse välja vedada 500 milj tonni aasta. Kuid ka kuld, uraan raud jne. See tähendab radioaktiivse diktüoneema kildi segipööramist, mis omakorda toob kaasa põhjavee radioaktiivse reostumise.
Saage inimesed aru, maailmas, kus joogiveega läheb järjest kitsamaks on meie põhjavete reostamine tohutu katastroof. See tähendab et sisuliselt muutub siin elamine võimatuks. Keskkonna reostus toob kaasa palju tervisehädasi.
http://pealinn.ee/?pid=110&nid=11378

On valdu, kus plaanitakse üles kaevandada 95% pindalast.
http://www.youtube.com/watch?v=9MpNcViQcsI&feature=player_detailpage#t=3384

Rääkimata muudes kaevandamise kõrvalmõjudest nagu võõrtööjõu sisse toomine.

Olete kuulndud midagi kildagaasist. Seda pidi ka Eestis olema. Selle kaevandamine pidi olema täiesti ohutu!? Tegelikuses jäävad inimesed ilma puhtast joogiveest. Kalad ja konnad surevad. Lahti päästetakse ka radioaktiivne raadium. Vaadake, mida on selline vastutustundetu kaevandamine kaasa toonud Ameerikas:
truththeory.com/2013/10/21/fracking-hell-the-untold-story-movie

Milleks siis on vaja juba allkirjastada Rail Baltic 2 lepe?
newswave.eu/baltic-finnish-polish-transport-ministers-sign-rail-baltica-2-joint-venture/
Järelikult tahetakse midagi väga suures mahus vedada, ning need ei ole inimesed. Meid on algusest peale selle reisijate veoga lollitatud. Tegelik põhjus on ikka maavarade väljavedu. Eesti rahvas jääb totaalseks kaotajaks kui sellele vastu ei hakata.
val

#24

2013-11-07 16:03

Uraan - nad hakkavad diktyoneemakihti t88tlema, suurtes kogustes.
val

#25

2013-11-07 16:11

Fosforiit on sellest yks osa, minu m6tted viis selleni http://www.eco-net.ee/?mid=36&id=171, http://www.egk.ee/asutusest/stuktuur/geofuusika-mere-ja-keskkonnageoloogia/, pluss kogu see tarastamisejutt, kiirtempos seadusemuudatused, nagu raudteeseadus, sundv66randamise seadus, planeerimisseadus. Fosforiidikaevandamise ideed k2idi uuesti ettevaatlikult v2lja sel kevadel, radooniuuringud Eestis viimase kymnendi jooksul, j2rjest aktiivsem lobby tuumajaama teemal. S6imake vanden6uteoreetikuks, kui tahate.
PS Linke oli veel palju, aga 2 lingi piirang