ESM rahvahääletusele!

Quoted post

Loodan Kapole

#68 Kurjategijatele:

2012-07-24 21:07

Antud petitsioon kutsub ülesse Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastasele tegevusele.

Põhiseadus:
§ 106. Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi.

Petitsiooni algatajaid ja selles osalejaid tuleb käsitleda kurjategijatena, kes kutsuvad Põhiseaduse vastasele tegevusele!

Vastused

ESM

#69 Re: Kurjategijatele:

2012-07-24 21:19:13

#68: Loodan Kapole - Kurjategijatele:

ESM leping ise on põhiseaduse vastane. Isegi riigikohus ütles riive on olemas. Ja kui mingi asi põhiseadust puudutab siis on se refrenfrumi teema!

Loodan Rahvale

#72 Re: Kurjategijatele:

2012-07-24 21:52:57

#68: Loodan Kapole - Kurjategijatele:

Vabandust, härra, aga te eksite ja teie jutt on demagoogiline. Ehk iseenesest võib ju JOKK olla, aga põhiseaduse vaimu vastu ei saakski enam hullemini eksida, kui selle seadusega ESMi õigustada. Seal ei mõelda kohe kindlasti mitte võõraste riikide võlgade kinni maksmist. Seda esiteks. Teiseks, lahkame seda seadust natuke:

- ESM ei ole eelarve küsimus

- ESM ei ole maksude küsimus

- ESM ei ole rahaline kohustus (me ei ole kohustatud osalema selles ja need abipaketid on minu teada isegi ELi enda reeglite vastu)

- ESM ei ole riigikaitse küsimus

- ESM ei ole erakorralise seisukorra küsimus

- ESM on välisleping. Bingo. Kuid see on põhiseaduse VASTANE, mida ka kohus tunnistas, hoolimata sellest, et anti luba asjaga jätkata õigustades seda päevapoliitika ,,vajadustega''. Samuti on ka mitmed riigikohtunikud osutanud referendumi vajadusele, kuna, vastasel juhul ei oleks ESMi heakskiitmne legitiimne, vaid valitsusepoolne põhiseaduse rikkumine. Ja nende riigikohutnike põhjendustega võid netis ise tutvuda niisama lahmimise asemel. See ongi iseenesest pretsendenditu asi, et riigikohus ülinapi enamusega andis loa seaduse rikkumiseks. See näitab, et kohtusüsteem on aldis poliitilisele agitatsioonile ja lihtlabasele propagandale.


Külaline

#129 rahu_ise

2012-07-31 08:50:00

#68: Loodan Kapole - Kurjategijatele:

§106: rahvahääletusele ei saa panna juba juriidiliselt kehtivaid riigi rahalisi kohustusi. ESM veel ei kehti ning demokraatlikus riigis peab riigile ( loe rahvale ) võetavad kohustused rahva poolt heaks kiidetama, mida saab teha ainult rahvahääletusel, et hiljem poleks tarvis juhindudes PS  §106-st hakata rahvalt nõudma kliki poolt riigile maksmiseks määratud sisuliselt põhiseaduse vastaste rahaliste kohustuste täitmist. Väikesel klikil polegi põhiseaduslikku õigust enda äranägemise järgi rahvale - meie lastele ja lastelastele kohustusi võtta ilma rahvaga nõu pidamata - ilma rahvahääletuseta.