ESM rahvahääletusele!

Quoted post


Külaline

#16

2012-07-23 21:30

Siiski, tahaks kuulda mitte loosungeid vaid argumente miks me nii kirglikult ja põhimõtteliselt selle Euroliidu stabiilsusfondi vastu oleme. Ei, ärge öelge et kuna see on meie põhiseadusega vastuolus vms, see on ainult ettekääne. Kindlasti võib ESM-ist leida küsitavusi ja selle materdamisele keskendudagi aga Euroliidu säilimiseks on küllap mingi stabiilsusfond põhimõtteliselt vajalik.

Vastused

Mõistus kutsub

#20 Re:

2012-07-23 22:03:30

#16: -

Ma ei saa aru, kuidas võib olla niivõrd ükskõikne EV PÕHISEADUSE suhtes. Mida järgmiseks? Kui Brüssel hakkaks küüditamisi korraldama, siis kiirustaksime seda ka õigustama, sest, et -ju, siis on nii vaja- või? Kui ühe riigi vundament ehk põhiseadus on juba kõigest ,,ettekääne'' ja Jumal teab, mida veel, sest, et ta ,,segab'' päevapoliitikat, siis ma arvan, et niivõrd erinevate väärtushinnangute põhjalt, kus ühel osapoolel puudub igasugune austus õigusriigi vastu, polegi siin midagi arutada.

Argumente olemaks ESMi vastu on lõputult:

- see on moraalselt väär

- meil ei ole seda raha kuskilt võtta, mis tähendab hiiglaslikke võlgu meie järeltulevatele põlvedele või, siis järjekordset rihma koomaletõmbamist

- rahvas on sellele vastu

- meist ei olene selle kriisi lõpptulemus

- me ei näe sellest ,,laenust'' enam tõenäoliselt sentigi (küll, aga peame ise nende abistamiseks võetud võla kinni maksma)

- meile jääb õigus maksta, kuid kaasarääkimise õigust ,,ühise laua taga'' nagu meile on aastaid reklaamitud ei anta selle raha suhtes

- meile ei jää ainult õigus maksta, vaid ,,õigus'' maksta ilma numbriliste ja ajaliste piiranguteta, kuna ESMil on õigus omavoliliselt suurendada abipakettide suurust ja sellega liitunutel lasub kohustus maksta seitsme päeva jooksul nõudmise esitamisest

- ESMiga seotud inimesed ja dokumendid on kohtulikult täiesti puutumatud

- Riigikogu ei kontrolli enam rahandusministri tegevust

jne.

 

Ning, mis puutub ELi säilitamisse, siis äkki olekski parem, kui selle looma piinad koheselt lõpetada selle asemel, et lasta loomal (loe: meil) verest (loe: rahast) tühjaks voolata? Selline Euroopa, kus tuumikriigid (Saksamaa-Prantsusmaa, kes on kriisi sündimises oma pankadega osalised) kasutavad olukorda ära, et võimu tsentraliseerides luua ühendriigid praktiliselt NSVLi malli järgi ei ole minule kui Eesti kodanikule vastuvõetav ja mina isiklikult eelistaksingi selle monstrumi täielikku lagunemist.

sfinks

#96 Re:

2012-07-27 10:41:01

#16: -

pmst. see liit võib meid vabalt pankrotti viia. See 130 m on alles algus, see on sissemakse. Ja seal on punkt, et kui euroliit nõuab veel raha juurde, siis tuleb pmst 7 päevaga veel selline summa kuskilt välja tõmmata.

Allar Õunapuu

#104 ESM on nn sarutktuurne viga

2012-07-28 08:34:03

Kui Pangad leiavad, et makseraskustesse sattunud subjektide võlgade intresse tuleb tõsta ja sellele noogutavad kaasa ka riigi juhid, siis keegi peab ju selle lolluse välja tooma - ma võtan võla, tuleb kehv saak (suvaline Force Majore), sattun raskustesse - pank tõstab mu laenukoormust veelgi, kuna nii on meil kombeks. Mis jääb mul üle? Küsida abi. Seda pakub ESM, kuid ka see suurendab mu võlakoormust, ka see suurendab mu maksejõuetust. Pole raske ette näha, et see on tupik, mis lõppeb fiaskoga. palju hullemaga kui lihtsa ja ausa pankroti välja kuulutamine.

ESM on veiderdamine, tahe turgusid petta ja neid kuidagi trikitamistega rahustada. See on LOLLUS. Nii näiteks püütakse raha riikidesse pumbata kuidagi nii, et see ei paistaks täiendava võlakoormusena. Keda te petate?

 

Jones

#109 Re:

2012-07-29 13:52:59

#16: -  

 Aga kas see on ikka argument,nagu Ligil,et riigikogu ei ole küllalt professionaalne otsustama ESM-i asju. Aitab kui Euroopa asjade komisjon asendab riigikogu.Või kui tankist Rõivas lükatakse kaamera ette ja see laseb plaadilt ,et seadus ei võimaldagi seda ESM- lepinguga liitumist üldse riigikogul arutada...No tule taevas appi!

Kui riigikogu arutaks ja hääletaks,siis poleks vast põhjust kobisemiseks,ise oleme selle pundi koos e-valimistega kokku munsterdand.

L

#134 Re:

2012-07-31 16:13:28

#16: -

Tõsi!

Stabiilsusfond on vajalik.  Aga paraku eesti ESMist mingit kasu ei saa. vastavalt ''EUROOPA STABIILSUSMEHHANISMI ASUTAMISLEPINGU RATIFITSEERIMISEJA RAKENDAMISE SEADUSE EELNÕU SELETUSKIRI'' alguses väljatoodud selgitusele :

''ESM on oma sisult euroala riikide n-ö ühistupank2. Selle asutuse liikmed võivad olukorras, kusnende olukord ähvardab kogu euroala (s.t ka teiste euroala liikmesriikide) majanduslikku jafinantsilist julgeolekut, asutuselt laenu võtta (finantsabi saada).''

 

Mina ei näe viisi kuidas Eesti kui väikeriik võiks ähvardada kogu euroopa majanduslikku julgeolekut (s.t ka teisi euroala liikmesriike). Sellest tulenevalt meie ainult maksaks ning vastu saaks vaid selle, et teistel riikidel on võimalus täbarast olukorrast kergemini välja saada. Ja me võime kindalt tunda ennast, et meie sõbrad euroliidust elavad heal jäjel edasi.

 

Kuid peamiselt häirib mind võimalus valitseda kogu euroopat ESM'i töötajatel tänu nende puutumatusele, võimalusele kõik mis praegu allkirjastatakse ümber kirjutada ehk siis sisuliselt piiramatu võim mis neile antakse. Ning see, et see kõik saab olema täielikult salatatud.

ajaloost õppija

#143 Re: Eriti soovitatav lugeda kõigil siin osalejatel ..

2012-08-01 12:02:44

#16: -

1848. märtsis tuli looži Grande Oriente d'Italia suurmeister Giuseppe Mazzini välja Euroopa ühendamise kavaga - Euroopa Ühendriikide ehk Merovingute impeeriumi loomiseks. Mazzini peaeesmärk oli monarhiate kukutamine Austria - Ungaris, Venemaal ja Osmani impeeriumis. Soovis ühendada riigid Balti merest Egeuse ja Musta meredeni. Venemaale soovitas anda Baltikumi asemele kompensatsiooniks territooriume Aasias. Kuulutas natsionalismile kadu juba XX sajandil.

Ka Rahvasteliidu abil loodeti luua Euroopa Ühendriike. See katse luhtus, sest USA Senat hääletas 25.09.1919 Rahvasteliidu liikmeks astumise vastu. Euroopa Ühendriikidest on rääkinud lisaks Garibaldi ja Mazzinile veel Trotski, Lenin, Coudenhove – Kalergi ja Churchill.

SS-i harta sisaldas üldiselt samu põhimõtteid. Erinevused: intressivaba pangandus ja homogeensed rahvusriigid. 1945. aasta 25. veebruaril ilmus ajalehes "Das Reich" Goebbelsi artikkel "Aasta 2000", milles teatatakse, et aastaks 2000 on Euroopa ühendatud liitu. 1945. aasta Potsdami konverentsil otsustati hakata tooma tööjõudu kolmandatest riikidest, et ka rahvuslust kui pahet alla suruda. Ka Saksa eriteenistustes teeninud Otto Skorzeny on kirjutanud oma memuaarides, et rahvusriikidel on nüüd lõpp.

Peale II maailmasõja lõppu Euroopas aastal 1945, eelkõige krahv Richard de Coudenhove – Kalergi aktiivse propagandategevuse tulemusena, võtsid USA ja Inglismaa vastu otsuse muuta Euroopa poliitilist kaarti ja luua Euroopa Ühendriigid. USA eriteenistuste finantseerimisel loodi mitmed paneuroopa organisatsioonid. Allan Dullese ja Joseph Retingeri eestvedamisel õnnestus luua Euroopa Nõukogu ja Euroopa Söe- ja Teraseühendus.


Pankur Paul Warburg teatas USA Senatis 17.02.1950: “Me saame maailmavalitsuse, meeldigu see teile või mitte. Küsimus on ainult, kas see toimub sõdade või kokkuleppe teel”.

Zbigniew Brzezinski teatas aastal 1970, et maailmavalitsus hakkab toimima veel meie eluajal. Üleminek toimub astmeliselt. Moodustatakse järjest suuremaid, stabiilsemaid ja koostööd taotlevaid üksusi.

Looži Le Grand Orient de France häälekandja "Humanisme" 11/1982: "Mõisted nagu rass, riigipiirid, sotsiaalsed klassid jne tuleb kaotada, et jääks ruumi ülemaailmsele lõimumisele. See tähendab meie ajastu suurt revolutsiooni, ehtsalt revolutsiooni, mis on meile ülesandeks tehtud". Le Grand Orient de France oli nii Suure Prantsuse revolutsiooni kui ka Suure Oktoobrirevolutsiooni üks läbiviijatest.
Hispaania revolutsioon aastatel 1936 - 39 siiski kaotati. Aga 1936. aasta oktoobrist kuni 1939. aasta 26. jaanuarini eksisteeris Lääne - Euroopa Nõukogude Vabariik, pealinnaga Barcelonas.

Bilderbergide Klubi kohtumisel Saksamaal 1991. aasta juunis teatas David Rockefeller, et maailm on valmis maailmavalitsuse loomiseks. Maailma intellektuaalse eliidi ja maailmapankurite rahvusteülene võim on eelistatavam kui rahvuste õigus enesemääramisele, mida on siiani sajandeid järgitud.
Rockefeller on öelnud ka seda, et NWO kehtestamiseks vajatakse suurt kriisi, et inimesed saaksid aru, et vanaviisi jätkata ei saa.

Strobe Talbot kirjutas “Time Magasine’s”, 20.07.1992: “Järgmisel sajandil on rahvused nagu me neid tänapäeval tunneme, iganenud mõiste. Kõik riigid tunnustavad ainult üht, globaalset valitsust. Rahvusliku iseseisvuse idee pole kõigest hoolimata hea”.

1987. aasta 1. juulil esitles Mihhail Gorbatšov perestroika raames Euroopa ühiskodu ja Ühtse Euroopa projekti. Aastal 1989 ootas Mihhail Gorbatšovi alaline liikmekoht Trilateral Commission’is ehk ülemaailmses varivalitsuses. 1992. a. alguses Prantsuse sotsialistlikule ajakirjale Liberation antud intervjuus ütles Mihhail Gorbatšov: “... et me nii Idas kui ka Läänes liigume vastu ühele uuele tsivilisatsioonivormile. See on nii, nagu liiguks erinevad jõud maailma erinevatest osadest ühe ühise eesmärgi poole, mis pole sotsialistlikule ideaalile sugugi mitte vähe sarnane”.
Mihhail Gorbatšovi Fondi juht Jim Garrison ütles “San Francisco Weekly’s” 31.05.1995, et inimarengu järgmise astmena saame lähima 20 – 30 aasta jooksul maailmavalitsuse, selles pole kahtlust.

NATO vägede ülemjuhataja Kosovos kindral Weseli Clark tunnistas CNN-i saates juulis 1999: "Moodsas Euroopas pole homogeensetel rahvusriikidel kohta. See oli XIX sajandi idee, XXI sajandil aga viljeleme me multikulturalismi, rajades multietnilisi riike."


Külaline

#181 Re:

2012-08-06 17:19:26

#16: -  

 Ei tea miks see logisev Euroõudus säilima peaks?

asjalik

#211 Re:

2012-08-16 15:29:03

#16: -

Probleem on lihtne. Pangad on ihnusest laenanud rohkem raha välja kui nad oma varadega seda kindlustada suudavad (fraktsionaal-reserv pangaduse rõõmud). See tähendab, et pangad sisuliselt tegelevad kelmusega. Ja nüüd kui heatahtlik inimene tahab oma raha välja võtta kuid pank ei saa laenuvõtjalt oma summat tagasi, tekib miinus. Miinus läheb ringlema ja tekib defitsiit. Trükitakse raha juurde defitsiidi katmiseks mis kukutab raha väärtust, st. võla algne mastaap tegelikkuses kasvab ja tavakodanilkule paistab see välja nagu "elu kallineks" Sestap - miks pagana pärast peame meie päästma neid sulisid kes nii ehk naa meid juba röövivad? Minupoolest võin ma neid hädasolevaid inimesi toetada aga mitte pankasid, need kõrbegu maha!